Cenas sídla s.r.o.

Cenas sídla s.r.o.
Štefánikova 131/61
612 00 Brno

IČO: 02311593
DIČ: CZ02311593

Pavel Beran - jednatel
Mobil: +420 603 282 985
Email: cenas@cenas.cz

JUDr. Kristýna Hořínková
Mobil: +420 608 734 285
Email: sidla@cenas.cz